Сьогодні: 01 грудня 2023, 16:23

Часовий пояс UTC + 2 годин


Правила форуму


Шановні відвідувачі!
Будьте уважні на сторінках даного форуму.
Тут ви не можете створювати теми, а можете лише відповідати у вже створених.
Не займайтесь флудом.
Ставте чіткі запитання та давайте чіткі відповіді. Сторінка 3 з 3 [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Re: Питання до іспиту з курсу „ Інноваційний маркетинг і менеджм
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 19:01 

З нами з: 07 січня 2010, 15:12
Повідомлення: 88
Прізвище: Буднікевич
Ім'я: Ірина
Спеціальність: Маркетинг
Питання до іспиту з курсу „ Інноваційний маркетинг і менеджмент ”
1. Розкрийте суть та значення інновацій, як джерела економічного розвитку.
2. Опишіть етапи становлення теорії інноватики та її сучасні концепції
3. Опишіть тенденції розвитку інноваційних процесів в розвинутих країнах та в Україні
4. Дайте визначення елементам понятійного апарату інноватики.
5. Розкрийте суть інноваційного процесу та опишіть його стадії.
6. Розкрийте суть інноваційної діяльності та опишіть її види. Визначте інноваційний потенціал як об’єкт менеджменту.
7. Наведіть схему, критерії класифікації інновацій та опишіть її елементи.
8. Розкрийте предмет, мету та завдання інноваційного менеджменту
9. Розкрийте суть системного підходу в управлінні нововведеннями
10. Опишіть технологія інноваційного менеджменту. Розкрийте суть методів інноваційного менеджменту.
11. Розкрийте суть і завдання стратегічного менеджменту інновацій
12. Опишіть види інноваційних стратегій
13. Опишіть типи стратегічної інноваційної поведінки
14. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії в сфері масового виробництва ( ВІОЛЕНТИ).
15. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії диверсифікації продукту та сегментування ринку ( ПАТІЄНТИ )
16. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії інноваційних дослідницьких організації (ЕКСПЛЕРЕНТИ).
17. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії в сфері мілкого неспеціалізованого бізнесу (КОМУТАНТИ).
18. Розкрийте суть та наведіть приклади українських інноваційних стратегій
19. Розкрийте особливості та принципи управління персоналом в інноваційній організації.
20. Опишіть обов’язки та функції менеджерів інноваційних організацій.
21. Наведіть принципи та опишіть методи мотивації інноваційної діяльності в організації
22. Опишіть прямі та непрямі методи стимулювання інноваційної діяльності
23. Опишіть механізм організації роботи в наукових організаціях
24. Опишіть специфічні типи та ролі керівників в інноваційних організаціях
25. Розкрийте суть чинників впливу на інноваційність персоналу
26. Розкрийте значення інноваційного маркетингу в комерціалізації інновацій. Опишіть форми передачі інновацій.
27. Опишіть види інноваційного маркетингу.
28. Розкрийте суть кон'юнктури ринку інновацій та опишіть детермінанти попиту на інноваційний продукт
29. Опишіть методологію маркетингу по новому продукту.
30. Розкрийте зміст етапів виведення інновації на ринок
31. Опишіть способи збуту інноваційного продукту.
32. Дайте визначення інтелектуальній власності та наведіть класифікацію її об’єктів
33. Дайте характеристику об’єктам промислової власності: винаходам і корисним моделям, промисловим зразкам, товарним знакам, торговельній марці.
34. Опишіть способи організації стимулювання винахідницької діяльності в розвинутих країнах
35. Розкрийте суть інноваційної культури та опишіть напрямки її формування в організації
36. Дайте характеристику інноваційної діяльності регіональних науково-технічних центрів та фінансово-промислових груп.
37. Розкрийте суть, об’єкти та інструменти державної та регіональної інноваційна політика.
38. Дайте характеристику бізнес-інкубаторам та науково-технічним центрам, наведіть приклади. Бізнес-інкубатори в Україні.
39. Розкрийте суть, наведіть класифікацію, виявіть особливості функціонування наукових парків в Україні.
40. Розкрийте суть технополісу як організаційної форми інноваційної діяльності та розкрийте їх роль в створенні інновацій на регіональному рівні. Наведіть приклади.
41. Розкрийте суть та особливості ризикового (венчурного підприємництва).
42. Розкрийте особливості японської моделі організації інноваційної діяльності.
43. Розкрийте суть міжнародної міжфірмової кооперація в європейських країнах.
44. Розкрийте суть “стратегічних альянсів”, консорціумів та спільних підприємств як форми міжфірмового інноваційного співробітництва.
45. Дайте характеристику формам інтеграції науки та виробництва, взаємодії академічної науки з приватною промисловістю. Наведіть приклади крупномасштабних науково-технічних проектів.
46. Опишіть види вітчизняних інноваційних структур. Дайте характеристику розвитку організаційних форм інноваційної діяльності в Україні.
47. Опишіть специфіку та тенденції розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.
48. Опишіть досвід зарубіжних країн в організації діяльності венчурних фірм, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів.
49. Розкрийте основні завдання та зміст системи фінансування інноваційної діяльності. Принципи та форми фінансування інновацій
50. Розкрийте суть та особливості інноваційних проектів. Опишіть види інноваційних проектів та порядок розробки інноваційного проекту.
51. Опишіть особливості управління реалізацією інноваційних проектів та фінансове моделювання інноваційних програм на основі Project Expert.
52. Особливості проектного аналізу в інноваційній діяльності. Критерії оцінки інноваційних проектів.
53. Розкрийте зміст антикризового управління організацією. Опишіть процедуру та напрямки санації інноваційної організації.
54. Визначте місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-економічних процесів у державі. Розкрийте зміст і напрямки інноваційної політики держави.
55. Опишіть умови та напрямки реалізації інноваційної політики держави в Україні.
56. Опишіть інструменти регіональної інноваційної політики.
57. Опишіть прямі та непрямі методи державної підтримки інноваційної діяльності.
58. Опишіть особливості регулювання інноваційного процесу в США.
59. Вкажіть напрямки та способи державної підтримки піонерних нововведень у Японії.
60. Розкрийте роль держави і приватного бізнесу в технологічній гонитві країн Західної Європи.


Третє питання – ситуаційна вправа


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Інноваційний менеджмент та маркетинг
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 15:28 

З нами з: 01 грудня 2015, 15:14
Повідомлення: 5
Прізвище: Олексюк
Ім'я: Олексій
Спеціальність: Маркетинг
Номер групи: 471
Дякую за питання)


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: BCG представила рейтинг 50 инновационных компаний мира
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 16:34 

З нами з: 07 січня 2010, 15:12
Повідомлення: 88
Прізвище: Буднікевич
Ім'я: Ірина
Спеціальність: Маркетинг
Зображення
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) представила очередной рейтинг 50 самых инновационных компаний мира. Больше половины компаний в рейтинге из США, 11 — из Европы, 10 — из Азии (http://gvalaunch.guru/news/503). Половину компаний из первой десятки представляют компании, не работающие в секторе высоких технологий.
В пятерке лидеров произошли небольшие перестановки. Apple и Google сохранили за собой первое и второе места соответственно. При этом Apple занимала первое место каждый год начиная с 2005-го, а Google — второе место каждый год начиная с 2006 года. Заметный рывок совершила Tesla, поднявшись с седьмого места на третье, замыкают пятерку Microsoft и Samsung. Рейтинг составляется с 2004 года. BCG опрашивает более 1500 топ-менеджеров по инновациям из разных стран и отраслей промышленности, в том числе 42 из России, чтобы получить представление о состоянии инноваций в бизнесе. Больше половины компаний в рейтинге (29) — из США, 11 компаний — из Европы, 7 — из Германии (BMW, Daimler, Bayer, Allianz, BASF, Siemens и Volkswagen), 2 — из Франции (AXA и Renault), по одной — из Великобритании (BT Group) и Швейцарии (Roche). От европейских компаний совсем немного отстают азиатские: их в рейтинге десять, половина — из Японии (Toyota, SoftBank, Fast Retail, Hitachi, NEC), три — из Китая (Tencent, Huawei, Lenovo), по одной — из Южной Кореи (Samsung) и Индии (Tata Motors).
При составлении рейтинга исследователи оценивали компании по четырем основным параметрам: способность обеспечить высокую скорость внедрения инноваций, совершенствование ресурсосберегающих процессов в ходе исследовательских работ, максимально эффективное использование технологических платформ, систематическое изучение смежных рынков. BCG отмечает, что скорость внедрения инноваций всегда была одним из наиболее приоритетных факторов — по сравнению с прошлым годом число респондентов, отметивших важность скорости внедрения новых технологий, выросла на 22%. В качестве одного из примеров быстрого внедрения новых идей исследователи приводят компанию Zara. Если у обычного ритейлера модной одежды процесс разработки, создания, внедрения и маркетинга новых продуктов занимает несколько месяцев, то у Zara на это уходит от двух до четырех недель. Для этого в компании создана многофункциональная интегрированная структура, которая позволяет максимально сократить время между всеми этапами вывода новинки на рынок.
довательских работ, авторы рейтинга отмечают важность создания в компании среды, при которой все сотрудники, а не только специалисты-исследователи будут заинтересованы в оптимизации рабочих процессов, рационализаторской работе, которая позволит компании сократить как людские, так и материальные издержки на R&D. BCG отмечает, что для сокращения материальных издержек на исследования необходимо не забывать и о максимально эффективном использовании технологических продуктов. В качестве одного из примеров приводится компания General Electriс, которая использует 3D-печать в производстве зондов-преобразователей — одного из самых дорогих компонентов в производстве ультразвукового оборудования. Внедрение технологии 3D-печати позволило компании сократить издержки и оптимизировать производственный процесс.
Авторы рейтинга отмечают, что для внедрения инноваций необязательно работать в высокотехнологичном секторе: пять из топ-10 в нынешнем рейтинге работают в других отраслях: Tesla, Toyota, Gilead, Daimler, BMW. Впрочем, авторы рейтинга отмечают, что Tesla работает на стыке автопрома и высокотехнологичной отрасли. Столько же нетехнологических компаний было в топ-10 в рейтинге BCG десятилетней давности.


Офлайн
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
 Сторінка 3 з 3 [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3

Часовий пояс UTC + 2 годинХто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Вперед:  
phpBB skin developed by: John Olson
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB