Сьогодні: 08 грудня 2023, 11:53

Часовий пояс UTC + 2 годин


Правила форуму


Шановні відвідувачі!
Будьте уважні на сторінках даного форуму.
Тут ви не можете створювати теми, а можете лише відповідати у вже створених.
Не займайтесь флудом.
Ставте чіткі запитання та давайте чіткі відповіді. Сторінка 1 з 3 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2010, 07:22 
Аватар користувача

З нами з: 31 грудня 2009, 21:47
Повідомлення: 126
Прізвище: Грушко
Ім'я: Олексій
Спеціальність: Маркетинг
Тут можно задавать любые вопросы, имеющие отношение к курсу "Маркетинг"_________________
You gonna die anyway
Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 11:52 
Аватар користувача

З нами з: 31 грудня 2009, 21:47
Повідомлення: 126
Прізвище: Грушко
Ім'я: Олексій
Спеціальність: Маркетинг
Екзаменаційні питання
з курсу „Основи маркетингу”
для студентів спеціальності „Фінанси та кредит”
заочної форми навчання

1. Виявіть суть некомерційного та політичного маркетингу. Наведіть конкретні приклади.
2. Виявіть суть, напрямки та значення маркетингових досліджень.
3. Виявіть суть, об’єкт та особливості використання маркетингу послуг.
4. Виявіть суть, опишіть функції оптової торгівлі. Дайте характеристику видам оптових посередників.
5. Виявіть суть, опишіть функції роздрібної торгівлі. Наведіть класифікацію підприємств роздрібної торгівлі.
6. Дайте характеристику елементам товаропросування та опишіть їх галузеву стандартизацію.
7. Дайте характеристику комплексу „маркетинг-мікс”, його різновидам та розгляньте його місце у маркетинговій діяльності підприємства.
8. Дайте характеристику поняттю маркетингу. Опишіть причини виникнення маркетингу та сфери його застосування.
9. Дайте характеристику спонукаючим чинникам маркетингу та чинникам, що впливають на поведінку споживачів. Опишіть теорюя мотивації Авраама Маслоу
10. Дайте характеристику чинникам (факторам) що впливають на процеси ціноутворення і на конкретних прикладах продемонструйте свої твердження.
11. Наведіть основні принципи класифікації товарів.
12. Наведіть показники ефективності маркетингової діяльності.
13. Опишіть види інформації та види досліджень. Наведіть вимоги до якості інформації.
14. Опишіть види та методику досліджень у маркетингу.
15. Опишіть етапи розвитку ринку та маркетингу. Розкрийте суть концепцій маркетингу.
16. Опишіть етапи розробки нових товарів. Наведіть приклади та розкрийте суть піонерних товарів, товарів-новинок.
17. Опишіть значення виставкової діяльності у контексті комунікативного впливу.
18. Опишіть класифікацію видів маркетингу.
19. Опишіть класичні та сучасні моделі побудови маркетингових структур на підприємствах.
20. Опишіть методи стимулювання збуту, їх види та роль у маркетинговій діяльності.
21. Опишіть методику оцінки конкурентноздатності товару у відношенні до товарів інших виробників.
22. Опишіть методику формування анкети та проведення анкетування у маркетинговій діяльності на конкретному прикладі.
23. Опишіть мету та процедуру дослідження споживачів та їх поведінки у процесі маркетингової діяльності.
24. Опишіть основні види та функції каналів розподілу та посередників у збутовому процесі
25. Опишіть основні принципи та виявіть критерії сегментування ринку на конкретному прикладі.
26. Опишіть основні суб'єкти маркетингу та дослідіть їх вплив на діяльність підприємства.
27. Опишіть основні функції маркетингу на сучасному етапі.
28. Опишіть основні чинники маркетингового мікросередовища та їх вплив на діяльність фірми.
29. Опишіть особливості комплексу маркетингу у міжнародному маркетингу.
30. Опишіть особливості та процедури банківського маркетингу.
31. Опишіть процедуру вибору цільових сегментів ринку. Виявіть суть політики диференційованого та концентрованого маркетингу.
32. Опишіть процедуру залучення посередників до збутової діяльності та методику створення каналів розподілу продукції.
33. Опишіть процес здійснення персонального продажу та прямого маркетингу.
34. Опишіть процес прийняття рішення про покупку.
35. Опишіть процес управління маркетингом на підприємстві. Розкрийте завдання відділу маркетингу та опишіть функції маркетолога в організації.
36. Опишіть систему стратегічного контролю маркетингової діяльності фірми.
37. Опишіть суть та функції маркетингової політики комунікацій. Опишіть систему маркетингових комунікацій, її складові та сфери використання.
38. Опишіть суть, види реклами та напрямки її використання у маркетинговій діяльності фірми.
39. Опишіть сучасні методи ціноутворення.
40. Охарактеризуйте маркетингове макросередовище
41. Охарактеризуйте основні види знижок, що застосовуються в практиці маркетингу.
42. Охарактеризуйте основні стратегії ціноутворення.
43. Охарактеризуйте паблік рілейшенз як сучасний метод маркетингових комунікацій.
44. Охарактеризуйте сервісну політику підприємства. Визначіть її місце в загальній товарній політиці організації.
45. Поясніть роль маркетингу у господарській діяльності підприємств.
46. Розкрийте зміст теорії життєвого циклу товару. Опишіть взаємозв'язок етапів життєвого циклу товару із заходами стимулювання збуту.
47. Розкрийте особливості маркетингу товарів промислового призначення.
48. Розкрийте поняття товарної (торгової) марки, опишіть її складові та напрямки використання у маркетинговій діяльності.
49. Розкрийте роль маркетингових інформаційних систем у практичній роботі підприємства.
50. Розкрийте сутність сегментування ринку. Сформулюйте Закон Паретто та можливості його застосування у маркетингу.
51. Розкрийте суть іміджу та спонсорства.
52. Розкрийте суть маркетингової політики розподілу. Дайте характеристику збутовим процесам.
53. Розкрийте суть позиціювання товару на ринку, наведіть конкретні приклади.
54. Розкрийте суть поняття товару у маркетинговій діяльності
55. Розкрийте суть та особливості туристичного маркетингу.
56. Розкрийте суть товарного асортименту та товарної номенклатури.
57. Розкрийте суть товарної політики підприємства.
58. Розкрийте суть цінової політики у маркетинговій діяльності фірми, дайте класифікацію видів цін які застосовуються у практичній діяльності підприємств.
59. Сформулюйте та обґрунтуйте маркетингові цілі підприємства, дайте поняття стратегічному плануванню діяльності.
60. Сформулюйте та обґрунтуйте основні принципи прогнозування у маркетингу. Опишіть основні методи прогнозування у маркетингу._________________
You gonna die anyway
Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2010, 11:53 
Аватар користувача

З нами з: 31 грудня 2009, 21:47
Повідомлення: 126
Прізвище: Грушко
Ім'я: Олексій
Спеціальність: Маркетинг
Основні категорії та терміни з курсу
„Основи маркетингу”
для студентів спеціальності „Фінанси та кредит”
заочної форми навчання


SWOT-аналіз
агент
агро маркетинг
анкетування
асортимент
базова ціна
банківський маркетинг
бенчмаркинг
бонус
брендинг
брокер
бюджет маркетингу
вибірка
виробнича концепція маркетингу
витрати на маркетинг
внутрішнє середовище підприємства
вторинна інформація
демпінг
диверсифікація
дилер
дослідження ринку
екомаркетинг
економічне середовище маркетингу
елімінація
емоційні мотиви закупівлі
ефективність реклами
життєвий цикл товару
збутова концепція
імідж
інноваційний товар
інформація
кабінетне дослідження
канал розподілу
кліринг
комерціалізація
комерційна діяльність
комерція
комівояжер
комплекс маркетингу
комунікаційна політика
конкурентна карта ринку
конкурентне середовище
конкурентноздатність товару
конкурентоспроможність товару
конкуренція
консьюмерізм
контактна аудиторія
контроль маркетингу
концепція інтенсифікації комерційних зусиль
концепція маркетингу
корпоративна реклама
логістика
логотип
лот
макросередовище
маркетинг
маркетинг В2В
маркетинг партнерських відносин
маркетинг послуг
маркетинг-аудит
маркетинг-логістика
маркетинг-менеджмент
маркетинг-мікс
маркетингова діяльність
маркетингова інформаційна система (МІС)
маркетингова комунікаційна політика
маркетингове дослідження
маркетингове середовище організації
маркетинговий аудит
маркетинговий потенціал
маркетингові мережі
медіа-мікс
методи збору первинної інформації
методи прогнозування
методи ціноутворення
міжнародний маркетинг
мікросередовище
мотивація
некомерційний маркетинг
новий товар
організаційні структури маркетингу
паблік рилейшнз
первинна інформація
план маркетингу
планування маркетингу
позиціювання товару
політичний маркетинг
польове дослідження
попит
посередник
послуга
потреба
прес-реліз
прихована реклама
пробний маркетинг
промисловий маркетинг
процес управління маркетингом
раціональні мотиви закупівлі
регіональний маркетинг
реімпорт
реклама
рекламна кампанія
ризик
ринок
розробка нового продукту
самомаркетинг
сегмент ринку
сегментація ринку
сегментування ринку
сервіс
середовище маркетингу
система маркетингових комунікацій
сітьовий маркетинг
служба маркетингу
соціально-етичний маркетинг
споживач
споживча цінність
споживчий ринок
спостереження
стратегічне планування
стратегічний маркетинг
суверенітет споживача
телемаркетинг
тендер
товар
товарна номенклатура
товарна політика
товарний асортимент
товарні стратегії
товаропросування
упаковка
фокус-група
функції маркетингу
цільовий ринок
цільовий сегмент
ціна
цінова політика
цінові лінії
якість
якість товару_________________
You gonna die anyway
Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 13:44 

З нами з: 26 жовтня 2010, 13:20
Повідомлення: 1
Прізвище: Музика
Ім'я: Дмитро
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 381
Чай іноді використовують для лікування
Зубна паста використовують для видмивання срібла
Олія застосовують від опіків


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 07:03 
Аватар користувача

З нами з: 31 грудня 2009, 21:47
Повідомлення: 126
Прізвище: Грушко
Ім'я: Олексій
Спеціальність: Маркетинг
Зробимо маленьке уточнення - приклади повинні бути комерційними. Тобто той самий скоч продають як для звичайного використання, так і для чистки одягу._________________
You gonna die anyway
Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 16:19 

З нами з: 28 жовтня 2010, 16:11
Повідомлення: 1
Прізвище: Бедрійчук
Ім'я: Юлія
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 381
Шприц - для уколу, і для запрвки картриджа;
Вата - для обробки рани, і для зняття макіяжу;
Сода - інгредієнт при випічці, для полоскання горла.


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 16:27 

З нами з: 29 жовтня 2010, 16:19
Повідомлення: 1
Прізвище: Дозірців
Ім'я: Вікторія
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 381
1) Шовкова нитка - використовується в медицині і побуті
2) Балон з вуглекисним газом - використовується в металургії та медицині
3) Гіпс - в будівництві та медицині
4) Вапно - для очищення цукру і для побілки


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 22:33 

З нами з: 29 жовтня 2010, 21:54
Повідомлення: 1
Прізвище: Бойчук
Ім'я: Оля
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 381
1) свічка використовується не тільки як джерело світла, а й для натирання воском лиж
2) швейна голка використовується для нанесення манікюрного узору на нігтях
3) рибацька жилка ще використовується для виготовлення біжутерії з бісеру
:thank:


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2010, 20:42 

З нами з: 30 жовтня 2010, 19:42
Повідомлення: 2
Прізвище: Шевчук
Ім'я: Надія
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 381
1) рентген - почали використовувати у медицині, а потім ще й для перевірки багажу на митниці
2) лак (для волосся) - спочатку для укладки волосся, тепер той же лак (в іншій упаковці) продають як засіб проти прилипання/сповзання жіночих панчіх
3) камертон - для настроювання музичних інструментів, а згодом в медицині для перевірки слухової чутливості
4) бінокль - спочатку в театрах, потім у військових цілях, згодом для різних видів відпочинку і астрономії (споглядання за зірками та місяцем)


Офлайн
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Маркетинг
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2010, 15:00 

З нами з: 05 листопада 2010, 14:34
Повідомлення: 1
Прізвище: Пшенична
Ім'я: Катя
Спеціальність: Фінанси та кредит
Номер групи: 385
1) перекис водню - застосовується для висвітлення волосся і в медичних цілях;
2) Лак для волосся - за своїм безпосереднім призначенням і в художньому мистецтві для закріплення малюнків, виконаних вугіллям чи сангіною;
3) сірник - за прямим призначенням і для створення фігур


Офлайн
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
 Сторінка 1 з 3 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі

Часовий пояс UTC + 2 годинХто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Вперед:  
phpBB skin developed by: John Olson
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB